La Brandolina
0 0 0

Benedetti Michelangeli, Arturo

La Brandolina

Titel und Beiträge: La Brandolina : (Piemonte) / armonizzazione A. Benedetti Michelangeli

Physische Beschreibung: P. 38

Sprache: 0 (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)

Andere Titel:
  • Incipit testuale: L'an marjà la Brandôlina
Notizen des Inhaltes:
  • Testo: L'an marjà la Brandôliña pêr anel l'an daje 'na tina la bela Branda, la Viuliña la bela Branda, la Viula! Quand c'à sia peui marià, coma farôma a fèla intrè 'n cà? Quand c'à sia peui marià, coma farôma a fèla intrè 'n cà? L'an marjà la Brandôliña pêr anel l'an daje 'na tina la bela Branda, la Viuliña la bela Branda, la Viula! Quand ch'à l'abia poi beivà c**a faruma a fela cugià? Quand ch'à l'abia poi beivà c**a faruma a fela cugià? L'an marjà la Brandôliña pêr anel l'an daje 'na tina la bela Branda, la Viuliña la bela Branda, la Viula! Quand ch'à l'abia poi cugià c**a faruma a fela dürmià? Quand ch'à l'abia poi cugià c**a faruma a fela dürmià? L'an marjà la Brandôliña pêr anel l'an daje 'na tina la bela Branda, la Viuliña la bela Branda, la Viula! Quand ch'à l'abia poi dürmià c**a faruma a fela sveyà? Quand ch'à l'abia poi dürmià c**a faruma a fela sveyà? Set ghitare e set viulin tüti 'ntur al su cüssin. la bela Branda, la Viuliña la bela Branda, la Viula!

Namen:

Alle zeigen

Letzte eingegebene Rezensionen

Keine Rezension

Code zu integrieren

Den darunter liegende HTML Code auf Ihrer Website kopieren und einfügen.