Spettaculu 'ncantatu
0 0 0

Jorio, Cesare

Spettaculu 'ncantatu

Titel und Beiträge: Spettaculu 'ncantatu / parole e musica di Cesare Jorio ; armonizzazione di Mario Tarquini

Daten der gedruckten Musik: [Partitura]

Physische Beschreibung: 1 partitura (P. 86)

Sprache: 0 (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)

Andere Titel:
  • Incipit testuale: Se sulitariu saji alla motagna
Notizen des Inhaltes:
  • Testo: Se sulitariu saji alla montagna guardanno ‘stu spettaculu ‘ncantatu, cchiù non ti sinti solu: t’accompagna ‘nu sintimentu de pace mai provatu. Se l’acqua alla sorgente bbi coll’ansia aju core, canti. Non pinzi cchiù a gnente. Canti ‘nu cantu d’amore.

Namen:

Alle zeigen

Letzte eingegebene Rezensionen

Keine Rezension

Code zu integrieren

Den darunter liegende HTML Code auf Ihrer Website kopieren und einfügen.