K 2 kara rōtsu~e e

Modern Books

Club alpino giapponese : Sezione Tokai

K 2 kara rōtsu~e e : K 2 uesutorijji kara uesutofeisu 1 st Ascent 1997 rōtsu~eu~intāfāsutoasento 2001, 2003, 2006 / Nihon arupenkurabu, Tōkai shibu

[Tokyo : Nihon arupenkurabu, Tōkai shibu, 2007 ?]