Ciantia di setëures
0 0 0

Frontull, J.

Ciantia di setëures

Títulos y aportes: Ciantia di setëures / paroles y melodia L. Prontull

Datos específicos de música impresa: [Partitura]

Descripción física: 1 partitura (p. 32-33)

Lengua: roh (lengua del texto, banda sonora, etc.)

Otros títulos:
  • Incipit testuale: Vo setëures y vo
Nota de contenido:
  • Testo: Vo setëures y vo restles abinëve duc a dum. Nosc biei prei iè sën siëi, ju de mont sën nëus se’n jon, s’la ciantan y cigan, chël i plesc a nosc patron. ‘L gran fant dëss ji dant, chël che porta ‘l gran ceston, do a d’ël, biëi cuntënc, duc adum ponëus se’n jon. O belëza del dinstà forsa mont drët bel nes sa tlo ne senten mei fadia mei fadia, ma daniëura allegria.

Nombres:

Ver todos

Últimas reseñas insertadas

No hay reseñas

Código que incluir

Copiar y pegar en su sitio web el código HTML aquí abajo.